voor werknemers

Werkende mensen kunnen om allerlei redenen gebruik willen maken van een coach : onder andere voor het vergroten van zelfinzicht, bewustwording of aanscherpen van competenties. Soms is de situatie op het werk niet meer bevredigend.

ML coacht op diverse niveaus en vanuit diverse vraagstellingen:

 • (dreigend) verlies van motivatie
 • geen nee kunnen zeggen/geen keuzes kunnen maken
 • geleefd worden door de waan van alledag
 • zingevingsvragen / wat wil ik?
 • stress door werkdruk/ dreigende burn-out
 • loopbaanvragen
 • ontwikkeling en begeleiding potentieel
 • conflictsituaties (bemiddeling)
 • balans werk – privĂ©

Uitgangspunten en werkwijze

 • We starten met een intake (eventueel met werkgever, als dat gewenst is), vervolgens spreken we samen een traject af van een aantal sessies.
 • We praten niet alleen, maar ervaren, doen en voelen ook.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het proces. Je bent bereid naar jezelf te kijken en je wilt graag antwoorden vinden en inzichten verwerven. Je voert de regie over je eigen coachingstraject.