voor werkgevers

Persoonlijke groei = organisatiegroei. Vitale (gelukkige) werknemers leveren een gezonde organisatie op.

De laatste jaren wordt er binnen het bedrijfsleven steeds meer aandacht geschonken aan de vitaliteit en het gezond maken en houden van de werknemers (van curatief naar preventief). Daar waar het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf was, pakt de werkgever deze verantwoordelijkheid inmiddels samen met de werknemer op. Coaching is hier een belangrijk onderdeel van.

De leidinggevende is niet altijd (meestal niet) de beste coach voor de werknemer. De hiƫrarchische verhouding tussen beide partijen zorgt ervoor dat er geen onafhankelijkheid in de relatie is. Daardoor kan het vertrouwen, de bereidheid zich volledig open te stellen en eerlijk te zijn onder druk staan. De gesprekken tussen werkgever en werknemer zijn hierdoor minder effectief.

Als goed werkgever heeft u oog voor de vakinhoudelijke en persoonlijke groei van uw medewerkers. U bent zich bewust van het belang van coaching voor uw medewerkers, omdat u inziet dat hun persoonlijke groei zorgt voor groei van de organisatie. Daarom staat u achter uw medewerkers als zij vrijwillig een coachingstraject aangaan.

Vooraf wordt afgestemd wat het traject inhoudt (heldere vraag, aantal sessies) en desgewenst vindt er een driegesprek plaats (in het begin, midden of einde van het traject).